Privacyverklaring

Privacy verklaring

Als hotel weten we hoe belangrijk de privacy van onze gasten is. Dat geldt ook voor uw persoonlijke gegevens. Daarom zorgen wij ervoor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke gegevens wij verwerken en hoe wij hier mee omgaan.

U kunt onze website bezoeken zonder ons informatie over uzelf te verschaffen. Hotel Restaurant Nol in ‘t Bosch maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies ten behoeve van belangrijke statistieken over aantallen bezoekers en andere essentiële informatie waarmee de website voortdurend kan worden verbeterd voor zijn bezoekers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker.

Hotel Restaurant Nol in ‘t Bosch neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons) tussen zit.
 

Gebruik van uw persoonsgegevens

Er zijn situaties waarbij wij informatie van u vragen, om bijvoorbeeld met u te corresponderen of om uw boeking tot in detail te kunnen verwerken. We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten en deze kunnen ons helpen om het productaanbod beter te kunnen aanpassen aan uw wensen. Desgewenst informeren wij u over onze nieuwste en aantrekkelijkste aanbiedingen en acties of prijsvragen via onze e-mail service.
 

Delen van uw gegevens met derden

Hotel Restaurant Nol in ‘t Bosch stelt uw gegevens onder geen beding zonder uw nadrukkelijke toestemming beschikbaar aan derden, behalve:

 • aan derden die worden ingeschakeld voor uw verblijf zoals bijvoorbeeld onze accommodatieverstrekkers
 • als hier wettelijk toe verplicht wordt door bijv. overheidsinstanties zoals politie, gemeente of andere nooddiensten
 • als dit noodzakelijk is om de rechten van de gebruiker van onze diensten of om de rechten van Hotel Restaurant Nol in ‘t Bosch zelf te beschermen.
   

  Bewaartermijn

  De gegevens die u doorgeeft worden onbeperkt en secuur bewaard in onze data base maar niet langer dan noodzakelijk. Dit kunnen zijn:

 • Naam, adres, postcode en woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • Creditcardnummer
 • Geboortedatum
 • IP-adres
 • Nationaliteit
 • Kenteken
 • Camerabeelden
   

  Rechten

  De persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft – behoudens wettelijke uitzonderingsgronden – het recht om ons te verzoeken om verwijdering, beperking of rectificatie van de persoonsgegevens.  Een dergelijk verzoek dient altijd schriftelijk ingediend te worden.

  Indien u zich wenst af te melden van onze e-mail service, kunt u dat gemakkelijk doen vanuit de mailing.

Top
Reserveren
Kamer reserveren?
Check-in
16
dinsdag
juli, 2024
Check-out
17
woensdag
juli, 2024